top of page
CERTIFICERNG
ISO 9001 logo

ISO 9001

ISO 14001 logo

ISO 14001

VCA 2-ster logo

VCA **

CO2prestatieladder NIVEAU 5 logo

CO2 PRESTATIELADDER

NEN_SCL_Light_Trede 2 logo

SCL LADDER

CERTIFICERING BUNT BEHEER B.V.

Onder De Bunt Beheer B.V. opereren de werkmaatschappijen; Hendrikse Wegenbouw, Hoek Wegenbouw en Hendrikse Relinen

 

De volgende certificaten zijn behaald onder het overkoepelende De Bunt beheer B.V.

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

VCA** 2017/6.0

Safety Culture Ladder Light 4.0 trede 2

CO2 certificaat niveau 5

We hebben de ambitie de Safety Culture Ladder trede 3 op De Bunt Beheer te behalen.

 

ISO 9001:2015

Hendrikse Relinen beschikt al jaren over procesgerichte Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden (Veiligheid) en Milieu-zorgsystemen (KAM). Met de NEN-EN- ISO 9001:2015 norm ligt dit vastgelegd in ons management controlesysteem. Binnen dit beheers systeem streven wij middels periodieke evaluaties naar continue verbetering in alle processen.

ISO 14001:2015

Sinds april 2023 voldoet Hendrikse Relinen tevens aan de ISO 14001 norm. Dit milieu managementsysteem is volledig geïntegreerd binnen ons bedrijf. Aandacht voor onze omgeving en het voorkomen van schade aan het milieu ligt vastgesteld in onze visie, missie en strategie. Door duurzaam te ondernemen en belasting voor het milieu zo laag mogelijk te houden dragen wij zorg voor een schone toekomst.

 

VCA**2017/6.0

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Hendrikse Relinen heeft met het VCA** certificaat een beproefd programma dat de basis legt om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan. Wij vinden de zorg voor onze medewerkers belangrijk. Bewust handelen, goede communicatie en samen met onze opdrachtgevers en medewerkers bekijken hoe verbeterpunten kunnen worden doorgevoerd.

 

Voor de relevante belanghebbenden is onze beleidsverklaring op afspraak inzichtelijk op onze bedrijfslocatie te Soest.

Safety Culture Ladder

Binnen de bedrijfsvoering heeft veiligheid de hoogste prioriteit; iedereen elke dag veilig en gezond van en naar huis. De Safety Culture Ladder helpt bij het terugdringen van incidenten, door het stimuleren van het veiligheidsbewustzijn. Het biedt kaders voor veilig werken, het continue borgen van veiligheidsbewustzijn van elkaar waardoor een duurzame veiligheidscultuur. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgever, opdrachtnemers of leveranciers. De Safety Culture Ladder is een logisch vervolg op de VCA**. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in onze organisatie, hoe hoger de score op de Safety Culture Ladder. We hebben de ambitie onze trede 2 op te schalen naar trede 3. Voor meer info zie Safety Culture Ladder

 

COշ-Prestatieladder

Om bij te dragen aan een beter milieu en meer inzicht te krijgen in onze COշ-uitstoot is Hendrikse Relinen in september 2017 gestart met de COշ-Prestatieladder op niveau 3 conform de COշ-prestatieladder eisen van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen). Door het maken van een COշ-footprint worden de belangrijkste COշ-emissiebronnen in kaart gebracht. Sinds september 2020 wordt de COշ-reductie op niveau 5 behandeld (certificaat) en wordt dit niveau sinds juni 2021 namens De Bunt Beheer B.V. gevoerd. Onder De Bunt Beheer B.V. vallen Hendrikse Wegenbouw, Hendrikse Relinen en Hoek Wegenbouw. Elk half jaar communiceren wij in- en extern over ons energiebeleid, COշ-footprint en reductiedoelstellingen

Wij rekenen ons energieverbruik om naar COշ-emissies voor meer inzicht in de COշ-uitstoot per energiestroom.

Hierdoor kunnen wij een effectieve reductiedoelstelling bepalen.

In 2017 vond de eerste berekening van de COշ-footprint plaats. Deze berekenen wij nu elk half jaar.

 

Projectdossier 2020

bottom of page